Switching over to English!

Från och med nu kommer den här bloggen sakta men säkert byta språk från Svenska till Engelska. Vi vill tacka WERUN.SE/WERUN.COM för fortsatt förtroende att få blogga hos er!

From now on, this blog is slowly but surely changing the language from Swedish to English. We want to thank WERUN.SE/WERUN.COM for continued confidence to blogging for you!

/StuffWeStumbled